Odmowa wyrażenia zgody na rozwód

Read full article  | Komentowanie nie jest możliwe

Pozew o rozwód Wrocław, Adwokat rozwód Wrocław, Kancelaria Adwokacka rozwód Wrocław, Specjalista od rozwodów Wrocław, Rozwód Wrocław, Prawnik od rozwodów Wrocław, Prawnik od spraw rozwodowych Wrocław Odmowa wyrażenia zgody na rozwód Odmowa wyrażenia zgody na rozwód w istocie wyraża jedynie niechęć dla zalegalizowania związku faktycznie funkcjonującego bez jednoczesnego legitymowania się racjonalnymi względami z uwagi na […]

Read More

Orzeczenie rozwodu a choroba współmałżonka

Read full article  | Komentowanie nie jest możliwe

Adwokat rozwód Wrocław, Kancelaria Adwokacka rozwód Wrocław, Specjalista od rozwodów Wrocław, Rozwód Wrocław, Prawnik od rozwodów Wrocław, Prawnik od spraw rozwodowych Wrocław Orzeczenie rozwodu a choroba współmałżonka Teza Orzeczeniu rozwodu nie stoi na przeszkodzie choroba współmałżonka stanowiąca uzależnienie, wynikłe całkowicie z jego winy, który nie wykazał minimum silnej woli, aby poddać się leczeniu, ani minimum […]

Read More

Rozwód osób w podeszłym wieku

Read full article  | Komentowanie nie jest możliwe

Adwokat rozwód Wrocław, Kancelaria Adwokacka rozwód Wrocław, Specjalista od rozwodów Wrocław, Rozwód Wrocław, Rozwody Wrocław, Adwokat od spraw rozwodowych Wrocław Orzeczenie rozwodu osób w podeszłym wieku Teza Nie godzi w zasady współżycia społecznego orzeczenie rozwodu dlatego, że strony są osobami w podeszłym wieku. Żądając rozwodu, powód nie krzywdzi pozwanej, a czyni jedynie uprawnienie z prawa […]

Read More

Separacja

Read full article  | Komentowanie nie jest możliwe

Rozwód Wrocław, Adwokat rozwód Wrocław, Kancelaria Adwokacka rozwód Wrocław, Rozwody Wrocław Separacja Każdy z małżonków może domagać się orzeczenia separacji wówczas, gdy między nimi nastąpił zupełny rozkład pożycia. W takiej sytuacji małżeństwo istnieje nadal, jedynie małżonkowie pozostają w separacji prawnej. Przykładowe skutki separacji: „Małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć małżeństwa. Jednak w pozostałych sprawach […]

Read More

Rozkład pożycia – rozkład trwały, rozkład zupełny.

Read full article  | Komentowanie nie jest możliwe

Rozwód Wrocław, Adwokat rozwód Wrocław, Kancelaria Adwokacka rozwód Wrocław, Rozwody Wrocław Przesłanki oraz przyczyny rozwodu Małżonkowie mogą zażądać rozwodu wówczas, gdy nastąpił między nimi zupełny i trwały rozkład pożycia. W tym celu należy złożyć pozew do wydziału cywilnego sądu okręgowego np: we Wrocławiu. Sąd ten jest uprawniony do rozwiązania małżeństwa i może przy tym orzec, […]

Read More

Przesłanki orzeczenia rozwodu przez sąd ?

Read full article  | Komentowanie nie jest możliwe

Adwokat rozwód Wrocław, Kancelaria Adwokacka rozwód Wrocław, Specjalista od rozwodów Wrocław, Rozwód Wrocław, Prawnik od rozwodów Wrocław, Prawnik od spraw rozwodowych Wrocław Rozwód może zostać orzeczony, jeśli pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Cechy trwałości i zupełności muszą występować łącznie, ponieważ jeśli Sąd w trakcie postępowania stwierdzi, że rozkład jest trwały, ale […]

Read More

Wina przy rozkładzie pożycia małżeńskiego ?

Read full article  | Komentowanie nie jest możliwe

Kancelaria Adwokacka rozwód Wrocław, Adwokat rozwód Wrocław, Rozwody Wrocław, Rozwód Wrocław, Separacja Wrocław, Prawo rodzinne Wrocław

Read More

O czym orzeka sąd w wyroku rozwodowym ?

Read full article  | Komentowanie nie jest możliwe

Kancelaria Adwokacka rozwód Wrocław, Adwokat rozwód Wrocław, Rozwody Wrocław, Rozwód Wrocław, Separacja Wrocław, Prawo rodzinne Wrocław

Read More

Rozwód z cudzoziemcem ?

Read full article  | Komentowanie nie jest możliwe

Kancelaria Adwokacka rozwód Wrocław, Adwokat rozwód Wrocław, Rozwody Wrocław, Rozwód Wrocław, Separacja Wrocław, Prawo rodzinne Wrocław

Read More

Zmiana nazwiska po rozwodzie ?

Read full article  | Komentowanie nie jest możliwe

Kancelaria Adwokacka rozwód Wrocław, Adwokat rozwód Wrocław, Rozwody Wrocław, Rozwód Wrocław, Separacja Wrocław, Prawo rodzinne Wrocław Nazwisko po rozwodzie W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem […]

Read More